MŠ Zelenečská/MŠ Sadská

MŠ Zelenečská/MŠ Sadská - Praha 9

MŠ Zelenečská/MŠ Sadská

Sparťanská fotbalová školička je projekt všestranného pohybového rozvoje vedený zábavnou formou a přiměřeně k věku pro nejmenší fotbalisty a fotbalistky.

Tréninky: 
Tréninky jsou určeny pro ty nejmenší fotbalistky a fotbalisty. 
Trenéři: 1 trenér = 10 dětí; 2 trenéři = 20 dětí 

Garantovaných počet tréninků za školní rok: 30; za pololetí: 15 
Cena tréninku za pololetí: 1290,-Kč; za školní rok: 2580,-Kč 
Na trénink své dítě nemusíte vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři. 

Naším cílem je přivádět děti k lásce ke sportu, k radosti z pohybu, ke správnému držení těla, přiměřenému rozvoji svých schopností a dovedností, v duchu fair play a ke základům zdravého životního stylu.

Informace k tréninku:  


Cílem tréninku je zaměření se na všeobecnou sportovní dovednost dětí.  
Do tréninku zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úpolová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.).  
V tréninku se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému.  
Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce. 

 

Jak bude kroužek fungovat?

Děti z MŠ vyzvedávají zkušení lektoři, kteří si je odvedou do tělocvičny ZŠ Tolerance ( Mochovská 570), kde probíhají tréninky. Po skončení hodiny opět děti trenéři odvedou zpět do školky, takže není Vaše učast na kroužku nutná. Rádi Vás samozřejmě uvidíme, pokud se přijdete podívat na pokroky svých dětí osobně.

Projekt Sparťanská fotbalová školička je realizován ve spolupráci organizací: