SFŠ Kostelní (6-8 let)

SFŠ Kostelní (6-8 let) - Praha 7

SFŠ Kostelní (6-8 let)

SFŠ Kostelní ( 6 - 8 let )

Sparťanská fotbalová škola je projekt všestranného pohybového rozvoje vedený zábavnou formou a přiměřeně k věku pro děti ze ZŠ, kteří chodí na I. stupeň ZŠ.

Trénink je vedený kvalifikovanými trenéry AC Sparta Praha.

Tréninky: 


Tréninky jsou určeny pro děti vě věku 6 až 8 let
Trenéři: 1 trenér = 10 dětí; 2 trenéři = 20 dětí

Garantovaný počet tréninků za školní rok: 28; za pololetí: 14


Velkým benefitem pro rodiče dětí ze spolupracující školy je, že na trénink své dítě nemusíte vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři. Trenéři jsou školeni v akademii Sparty Praha a mají na starosti nejenom samotnou náplň tréninků, ale i veškerý servis spojený s vyzvednutím dětí ve škole, převodem dětí na trénink a dohledem nad přípravou dětí na trénink.

Doba samotného tréninku je 45 minut. Časová dotace je stanovena tak, aby co nejvíce odpovídala fyzické zátěži a udržení pozornosti pro danou věkovou kategorii. Pokud je domluven převod dětí ze školky na trénink a zpět, trvá celá aktivita (včetně tréninku) cca 1,5 hod.

Naším cílem je přivádět děti k lásce ke sportu, radosti z pohybu, správnému držení těla, přiměřenému rozvoji svých schopností a dovedností, v duchu fair play a k základům zdravého životního stylu.

 

Cena tréninku za pololetí: 1690,-Kč vč DPH; za školní rok: 3380,-Kč vč DPH

V ceně je zahrnuta komplexní náplň všech tréninkových lekcí, profesionální trenéři, organizační zajištění nutné k vyzvednutí dětí, včetně odpovědnosti za svěřené děti.

Informace k tréninku:  


Cílem tréninku je zaměření se na všeobecnou sportovní dovednost dětí.  
Do tréninku zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úpolová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.).  
V tréninku se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému.  
Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce. 

Kontakt na trenéra: 

Anna Antonova: 

Martina Šulcová: 

Jak bude kroužek fungovat?

Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Františka Křížka. Trenéři budou děti na trénink vyzvedávat ze ZŠ. Je samozřejmě možné přivést své děti i osobně.

První hodina je pro každého účastníka ukázková a Vy se můžete přijít podívat na trénink, zdali Vám i Vaším dětem trénink vyhovuje. 

Zároveň ze zkušeností víme, že první hodina je pro všechny zúčastněné seznamovací.

Přítomnost rodičů na lekcích však nedoporučujeme. Trenéři se vždy snaží děti  plně zaujmout různými aktivitami a potřebují  jejich plnou pozornost. Pokud má dítě v podobě rodiče "únikovou zónu", kam si může kdykoli odběhnout, vede tato skutečnost k narušení kontinuity skupiny a pozornosti všech dětí.

Otevřený trénik pro rodiče je vždy poslední hodina v každém pololetí, kde Vám Vaše děti předvedou vše, co se na trénincích naučily.

Projekt Sparťanská fotbalová školička je realizován ve spolupráci organizací: