SFŠ Na Balkáně

SFŠ Na Balkáně - Praha 3

SFŠ Na Balkáně

SFŠ Na Balkáně

Sparťanská fotbalová školička je projekt všestranného pohybového rozvoje vedený zábavnou formou a přiměřeně k věku pro nejmenší holky i kluky.

Trénink je vedený kvalifikovanými trenéry AC Sparta Praha Fotbal, a.s.

Tréninky: 


Tréninky jsou určeny pro děti vě věku 3 až 5 let
Trenéři: 1 trenér = 10 dětí; 2 trenéři = 20 dětí

Garantovaný počet tréninků za školní rok: 28; za pololetí: 14


Velkým benefitem pro rodiče dětí ze spolupracující školky ( MŠ Na Balkáně ) je, že na trénink své dítě nemusíte vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři. Trenéři jsou školeni v akademii Sparty Praha a mají na starosti nejenom samotnou náplň tréninků, ale i veškerý servis spojený s vyzvednutím dětí ve školce, převodem dětí na trénink a dohledem nad přípravou dětí na trénink.

Doba samotného tréninku je 45 minut. Časová dotace je stanovena tak, aby co nejvíce odpovídala fyzické zátěži a udržení pozornosti pro danou věkovou kategorii. Pokud je domluven převod dětí ze školky na trénink a zpět, trvá celá aktivita (včetně tréninku) cca 1,5 hod.

Naším cílem je přivádět děti k lásce ke sportu, radosti z pohybu, správnému držení těla, přiměřenému rozvoji svých schopností a dovedností, v duchu fair play a k základům zdravého životního stylu.

 

V ceně je zahrnuta komplexní náplň všech tréninkových lekcí, profesionální trenéři, organizační zajištění nutné k vyzvednutí dětí, včetně odpovědnosti za svěřené děti.

Informace k tréninku:  


Cílem tréninku je zaměření se na všeobecnou sportovní dovednost dětí.  
Do tréninku zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úpolová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.).  
V tréninku se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému.  
Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce. 

Kontakt na trenéra:

 

Jak bude kroužek fungovat?

Tréninky probíhají v TJ Sokol Žižkov II. ( zrcadlový sál )

Na tréninky treneři vyzvedávají z MŠ Na Balkáně. Po kroužku je třeba si své děti vyzvednout přímo v Sokole Žižkov II.

První hodina je pro každého účastníka ukázková a Vy se můžete přijít podívat na trénink, zdali Vám i Vaším dětem trénink vyhovuje. ( přístup do tréninkových prostor se odvíjí od aktuáního nařízení s ohledem na epidemiologickou situaci a může se stát, že nebude přístup pro rodiče dovolen )

Zároveň ze zkušeností víme, že první hodina je pro všechny zúčastněné seznamovací a hlavně děti ve věku okolo 3 až 4 let si zvykají vždy pomaleji. 

Přítomnost rodičů na lekcích však nedoporučujeme. Trenéři se vždy snaží děti plně zaujmout různými aktivitami a potřebují  jejich plnou pozornost. Pokud má dítě v podobě rodiče "únikovou zónu", kam si může kdykoli odběhnout, vede tato skutečnost k narušení kontinuity skupiny a pozornosti všech dětí.

Otevřený trénik pro rodiče je vždy poslední hodina v každém pololetí, kde Vám Vaše děti předvedou vše, co se na trénincích naučily.