SFŠ Píšťalka/Rozmarýnek

SFŠ Píšťalka/Rozmarýnek - Praha 13

SFŠ Píšťalka/Rozmarýnek

SFŠ Píšťalka

Sparťanská fotbalová školička je projekt všestranného pohybového rozvoje vedený zábavnou formou a přiměřeně k věku pro nejmenší holky i kluky.

Trénink je vedený kvalifikovanými trenéry AC Sparta Praha.

Tréninky: 


Tréninky jsou určeny pro děti vě věku 3 až 5 let
Trenéři: 1 trenér = 10 dětí; 2 trenéři = 20 dětí

Garantovaný počet tréninků za školní rok: 28; za pololetí: 14


Velkým benefitem pro rodiče dětí ze spolupracující školky ( MŠ Píštalka ) je, že na trénink své dítě nemusíte vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři. Trenéři jsou školeni v akademii Sparty Praha a mají na starosti nejenom samotnou náplň tréninků, ale i veškerý servis spojený s vyzvednutím dětí ve školce, převodem dětí na trénink a dohledem nad přípravou dětí na trénink.

Doba samotného tréninku je 45 minut. Časová dotace je stanovena tak, aby co nejvíce odpovídala fyzické zátěži a udržení pozornosti pro danou věkovou kategorii. Pokud je domluven převod dětí ze školky na trénink a zpět, trvá celá aktivita (včetně tréninku) cca 1,5 hod.

Naším cílem je přivádět děti k lásce ke sportu, radosti z pohybu, správnému držení těla, přiměřenému rozvoji svých schopností a dovedností, v duchu fair play a k základům zdravého životního stylu.

 

V ceně je zahrnuta komplexní náplň všech tréninkových lekcí, profesionální trenéři, organizační zajištění nutné k vyzvednutí dětí, včetně odpovědnosti za svěřené děti.

Informace k tréninku:  


Cílem tréninku je zaměření se na všeobecnou sportovní dovednost dětí.  
Do tréninku zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úpolová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.).  
V tréninku se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému.  
Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce. 

Kontakt na trenéra: 

 

Jak bude kroužek fungovat?

Děti z MŠ Píštalka a MŠ Rozmarýnek vyzvedávají zkušení lektoři, kteří si je odvedou do malé tělocvičny haly SKH Lužiny (Bellušova1877), kde probíhají tréninky. Po skončení hodiny opět děti trenéři odvedou zpět do školky, takže není Vaše učast na kroužku nutná. 

První hodina je pro každého účastníka ukázková a Vy se můžete přijít podívat na trénink, zdali Vám i Vaším dětem trénink vyhovuje. 

Zároveň ze zkušeností víme, že první hodina je pro všechny zúčastněné seznamovací a hlavně děti ve věku okolo 3 až 4 let si zvykají vždy pomaleji. 

Přítomnost rodičů na lekcích však nedoporučujeme. Trenéři se vždy snaží děti plně zaujmout různými aktivitami a potřebují  jejich plnou pozornost. Pokud má dítě v podobě rodiče "únikovou zónu", kam si může kdykoli odběhnout, vede tato skutečnost k narušení kontinuity skupiny a pozornosti všech dětí.

Otevřený trénik pro rodiče je vždy poslední hodina v každém pololetí, kde Vám Vaše děti předvedou vše, co se na trénincích naučily.