Informace pro MŠ

Informace pro MŠ

Sparťanská fotbalová školička

Hlavním partnerem a oprávněným garantem kvality je AC Sparta Praha.

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme nová tréninková místa.

Sparťanská fotbalová školička = Cvičení pro předškoláky.

Komplexní sportovní všestrannost a průprava pro malé fotbalistky a fotbalisty v předškolním věku.

Projekt Sparťanská fotbalová školička:

 • projekt již probíhá
 • projekt je sestaven na základě zkušeností osob, které s dětmi více než 5 let aktivně pracují
 • projekt je sestaven ve spolupráci s AC Sparta Praha.
 • tréninky vedou pouze kvalifikovaní trenéři AC Sparta Praha, kteří vždy procházejí metodickou průpravou tréninkové jednotky pro předškolní vzdělávání

Tréninky:

 • tréninky jsou určeny pro ty nejmenší fotbalistky a fotbalisty
 • počet trenérů je vždy zvolen adekvátně k počtu přihlášených dětí
 • garantovaný počet tréninků za školní rok: 30; za pololetí: 15
 • cena tréninku za pololetí: 1 590,-Kč; za školní rok: 3 180,-Kč
 • tréninkové prostory jsou vždy pečlivě zvoleny a jsou v rozumné docházkové vzdálenosti
 • svěřené fotbalistky a fotbalisti jsou vždy s trenérem (od vyzvednutí v MŠ až po jejich návrat zpět do MŠ), odpovědnost za svěřené děti je dána písemně
 • trénink je vždy veden zábavnou formou a přiměřeně k věku účastníků
 • umístění (režim) kroužku se plně přizpůsobuje režimu dne a potřebám MŠ
 • MŠ nezatíží žádná administrativa, která je spojena s tímto projektem

Navázání spolupráce:

 • možnost společné osobní schůzky, kde bude projekt plně představen
 • možnost zaslání propagačních materiálů

Průběh spolupráce:

 • před samotným náborem fotbalistek a fotbalistů do tréninků oslovíme zástupce MŠ o informování rodičů (červen).
 • na začátku září prosíme o umožnění krátké prezentace tréninku na vašem setkání s rodiči
 • před samotným zahájením kroužků proběhne finálová schůzka, na které budou domluveny detaily a vyzvedávání a návraty dětí (klíče, zvonek, vstupní čipy, předávací protokoly o odpovědnosti, přesné časy, jmenné seznamy, apod. ).

Telefonické spojení: Mgr. Adam Rádl, adam.radl@alotrie.cz, telefon: 728 351 641