Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Sparťanská fotbalová školička

Hlavním partnerem a oprávněným garantem kvality je AC Sparta Praha.

Ve školním roce 2019/ 2020 otevíráme nová tréninková místa. Od října 2019 nový kroužek ve vaší MŠ!

Máte doma malého fotbalistu nebo fotbalistku a chcete mu dopřát pravidelný pohyb v rámci zábavných tréninků zaměřených na všestrannou pohybovou přípravu a základní fotbalové dovednosti?

Přihlaste ho do Sparťanské fotbalové školičky na www.alotrie.cz.

Tréninky

  • tréninky jsou určeny pro ty nejmenší fotbalisty a fotbalistky
  • počet trenéru je vždy zvolen adekvátně k počtu dětí na kroužku
  • garantovaných počet tréninků za školní rok: 30; za pololetí: 15
  • cena tréninku za pololetí: 1590,-Kč; za školní rok: 3180,-Kč
  • na trénink své dítě nemusíte vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři

Informace k tréninku:

  • cílem tréninku je zaměření se na všeobecnou sportovní dovednost dětí
  • do tréninku zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.)
  • trénink obsahuje i kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému
  • dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce
  • Dětem se otevírá možnost pokračování v mládežnické akademii Sparty Praha na Strahově.

Přihlašovat se můžete elektronicky na www.alotrie.cz

Telefonické spojení: Mgr. Adam Rádl, adam.radl@alotrie.cz, telefon: 728 351 641