Sporty Kids Fotbal - 2. - 5. třída

Sporty Kids Fotbal - 2. - 5. třída - Praha 9

Sporty Kids Fotbal - 2. - 5. třída

SportyKids (dále SK)

SportyKids je projekt všestranného pohybového rozvoje vedený zábavnou formou a přiměřeně k věku pro nejmenší holky i kluky.

Trénink je vedený kvalifikovanými trenéry.

Tréninky: 


Tréninky jsou určeny pro děti vě věku 7 až 10 let
Trenéři: 1 trenér = 10 dětí; 2 trenéři = 20 dětí

Garantovaný počet tréninků za školní rok: 28; za pololetí: 14


Na trénink můžete přivést své dítě osobně, nebo využít možnosti převodu dětí na trénink přímo trenéry. Velkým benefitem pro rodiče dětí ze spolupracující školy je, že na trénink své dítě nemusíte vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři. Trenéři jsou školeni a mají na starosti nejenom samotnou náplň tréninků, ale i veškerý servis spojený s vyzvednutím dětí ve školce, převodem dětí na trénink a dohledem nad přípravou dětí na trénink.

Doba samotného tréninku je 45 minut. Časová dotace je stanovena tak, aby co nejvíce odpovídala fyzické zátěži a udržení pozornosti pro danou věkovou kategorii. Pokud je domluven převod dětí ze školky na trénink a zpět, trvá celá aktivita (včetně tréninku) cca 1,5 hod.

Naším cílem je přivádět děti k lásce ke sportu, radosti z pohybu, správnému držení těla, přiměřenému rozvoji svých schopností a dovedností, v duchu fair play a k základům zdravého životního stylu.

 V ceně je zahrnuta komplexní náplň všech tréninkových lekcí, profesionální trenéři, organizační zajištění nutné k vyzvednutí dětí, včetně odpovědnosti za svěřené děti.

Informace k tréninku:  

Cílem tréninku je zaměření se na všeobecnou sportovní dovednost dětí.  
Do tréninku zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úpolová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.).  
V tréninku se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému.  
Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce. 

Jak bude kroužek fungovat?

Děti přivedete buď osobně, nebo je vyzvednou lektoři.

Děti vyzvedávají zkušení lektoři, kteří si je odvedou do tělocvičny, kde probíhají tréninky. Po skončení hodiny opět děti trenéři odvedou zpět do školky, takže není Vaše učast na kroužku nutná. 

Trenéři se vždy snaží děti plně zaujmout různými aktivitami a potřebují  jejich plnou pozornost.

 

Tréninky probíhají v tělocvičně hale v ulici Třinecká. Trenéři ( pokud bude dostatek zájemců ) budou děti na trénink vyzvedávat z ZŠ Fajtla. Samozřejmě je možné přivést své děti osobně.